Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Giới thiệu » Quản lý nhân sự

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú

1

Kiều Đình

Ngữ

1965

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Tiến

Lực

1973

Phó hiệu trưởng

 

3

Nguyễn Thị Xuân

Loan

1980

Phó hiệu trưởng

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc

Lâm

1979

SP Toán - Tin

Tổ trưởng

2

Lê Đại

Thắng

1981

SP Toán - Tin

 

3

Nguyễn Thị Thanh

Việt

1980

SP Toán - Tin

 

4

Phạm Thị

Hạnh

1977

SP Hóa - Sinh

 

5

Phạm Thị Kim

Thanh

1988

SP Toán - Tin

 

6

Nguyễn Hữu

Mạnh

1985

SP Lý – KTCN

 

7

Phạm Thị

Thư

1986

SP Sinh - KTNN

 

8

Lê Ngọc

Vinh

1984

SP Lý - KTCN

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NĂNG KHIẾU

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Xuân

Thu

1980

SP Tiếng Anh

Tổ trưởng

2

Hứa Thị Kim

Ngân

1982

SP Tiếng Anh

 

3

Nguyễn Thị Mỹ

Ly

1986

SP Tiếng Anh

 

4

Lê Thị Ngọc

Thủy

1985

SP Mỹ Thuật

 

5

Phạm Thị Thùy

Dung

1982

SP Nhạc

 

6

Bùi Thành

Bảo

1984

SP Thể dục

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI


STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Hoàng Xuân

Quang

1978

SP GDCD

Tổ trưởng

2

Đào Văn

Mão

1975

SP Văn

 

3

Ngô Phương Thanh

Thảo

1971

SP Văn

 

4

Ma Lê

Mys

1987

SP Văn

 

5

Nguyễn Xuân

Hùng

1980

SP Địa

 

6

Lê Thị

Hải

1987

SP Sử

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TỔ QUẢN SINH


STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Tạ Thị

Lan

1979

Quản sinh

Tổ trưởng

2

Lê Hữu

Thiết

1973

Quản sinh

 

3

Nguyễn Phương

Dung

1984

TPT

 

4

Nguyễn Thị

Hằng

1991

Y tế

 

5

Trần Thị

Xuân

1985

Cấp dưỡng

 

6

Nguyễn Thị

Mai

1977

 Cấp dưỡng

 

7

Phan Thị Mỹ

Hạnh

1983

Cấp dưỡng

 

8

Nhữ Thị

Thoa

1989

Cấp dưỡng

 

 

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ HÀNH CHÍNH

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Thái Thị Như

Thảo

1979

Văn thư

Tổ trưởng

2

Bùi Thị Ngọc

Hạnh

1983

Kế toán

 

3

Đặng Công Bích

Trâm

1987

Thư viện

 

4

Trần Thị Kim

Uyên

1982

Tạp Vụ

 

5

Hà Huy

Đại

1971

Bảo vệ

 

6

Lê Viết

Hạnh

1957

Bảo vệ