Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Giới thiệu » Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT ĐƠN DƯƠNG

 

 doan 

 

    1.     Ông Nguyễn Hữu Mạnh

Bí Thư

    2.     Bà Nguyễn Phương Dung

Phó Bí Thư

    3.     Ông Bùi Thành Bảo

Ủy viên

    4.     Ông Lê Ngọc Vinh

Ủy viên

    5.     Bà Lê Thị Hải

Ủy viên

    6.     Bà Nguyễn Thị Mỹ Ly

Ủy viên

    7.     Bà Phạm Thị Kim Thanh

Ủy viên

    8.     Bà Đặng Công Bích Trâm

Ủy viên

    9.     Bà Phạm Thị Thư

Ủy viên

    10.   Bà Nhữ Thị Thoa

Ủy viên

    11.   Bà Nguyễn Thị Xuân

Ủy viên