Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Tin tức & Sự kiện » Hoạt động ngoại khóa

Trường phổ thông dân tộc nội trú Đơn Dương Ngoại khóa Đầm Ri - Bảo Lộc

Cập nhật: 11/28/2015
Ngày 19.09.2015 trường phổ thông dân tộc nội trú Đơn Dương tổ chức cho các học sinh hoạt động ngoại khóa tại thị trấn Đầm Ri-Bảo Lộc

Một số hình ảnh thực tế: