Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Thông báo

Phát động và hướng dẫn tổ chức cuộc thi ứng dụng CNTT trong dạy học năm học 2015 - 2016

Cập nhật: 12/10/2015
Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Các TT GDTX, GDNN Các đơn vị trực thuộc Sở Sở GDĐT gửi CV số 3273/SGDĐT-CNTT về Kế hoạch tổ chức cuộc thi ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học năm học 2015 - 2016 (theo file đính kèm) Các biểu mẫu và phụ lục của các sản phẩm dự......

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Các TT GDTX, GDNN Các đơn vị trực thuộc Sở Sở GDĐT gửi CV số 3273/SGDĐT-CNTT về Kế hoạch tổ chức cuộc thi ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học năm học 2015 - 2016 (theo file đính kèm) Các biểu mẫu và phụ lục của các sản phẩm dự thi tại file Word đính kèm Email này Đề nghị Hiệu trưởng các trường, Trưởng Phòng GD&ĐT, Giám đốc các trung tâm phát động và tổ chức cuộc thi theo hướng dẫn tại công văn.

 

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng