Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Thông báo

Lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh năm 2017

Cập nhật: 10/26/2017
Lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh năm 2017

 Nội dung chi tiết: 1880.pdf  DANG TAI CONG THONG TIN DIEN TU TINH.zip