Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Tin tức & Sự kiện » Tin tức & sự kiện

Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kì: 2017 – 2022

Cập nhật: 10/26/2017
Ngày 11 tháng 10 năm 2017 Trường PTDTNT Đơn Dương tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kì: 2017 - 2022

Một số hình ảnh thực tế:

Văn nghệ chào mừng đại hội
Đạt công đoàn viên xuất sắc năm học: 2016 – 2017
Tổ công đoàn xuất sắc
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kì: 2012 – 2017
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022
Đồng chí Lê Đại Thắng chủ tịch công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022