Thứ Bảy, 21 Tháng Chín , 2019

Tin tức & Sự kiện » Văn bản chỉ đạo

Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng năm 2016

Cập nhật: 12/10/2015
Ngày 27/11/2015, Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 3740/QĐ-SGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2016. Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2016, áp dụng từ cấp trường đến cấp huyện, thành phố và toàn tỉnh. (Tệp kèm theo)

Ngày 27/11/2015, Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 3740/QĐ-SGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2016. 

Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2016, áp dụng từ cấp trường đến cấp huyện, thành phố và toàn tỉnh. (Tệp kèm theo)